P3 Vítkovice

Ladíme tóny Ostravy

Průmyslový park

Areál průmyslového parku tvoří především velkoplošné haly, které urbanisticky navazují na uspořádání halového systému Dolní Oblasti Vítkovic. Urbanistické osy tedy v severozápadní části pozemku navazují na tuto koncepci jak areálovými komunikacemi, tak zástavbou. Do kontaktu s územím DOV jsme umístili největší objemy. Z druhé strany, tedy jihovýchodního břehu, jsme naopak haly umistili s ohledem k řece a jejich urbanistické uspořádání se zde mění. Areál tedy členíme na dvě základní území pro halovou zástavbu. Pohledově ji rozděluje páteřní komunikace, vedoucí středem areálu, od severu k jihu, kde navazuje na stávající sjezd z ulice Rudné kruhovým objezdem. Návrh také pracuje s možným budoucím napojením do centra města, pro které je vytvořena rezerva v územním plánu.

V území se dále nachází stávající objekty – budova ČEZ a Labreso, které tvoří další urbanistickou kostru areálu, na kterou navazuje nově navržené administrativní centrum v západní části území. Návrh tedy využívá maximálně potenciál území, zároveň se snaží vhodně začlenit svým urbanismem do této významné lokality, návazností na charakter území i historii místa. Větší objekty hal jsme doplnili menšími jednotkami, které slouží také jako retail. Do prostoru u ČEZu navrhujeme menší administrativní objekty s obchody a kavárnami v parteru, které tvoří pomyslné centrum území pro návštěvníky s vazbou na MHD. V území je také sekundární zastávka v severní části.

Návrh zohledňuje plánované trasy dle územního plánu, tedy potenciální sjezd z ulice Místecké i možné propojení s centrem města. Zahrnuje také návrh cyklostezky, kterou upravuje s ohledem na využití území a zamezení kolize cyklistů s dopravou. Administrativní centrum je potenciálně vhodným propojením s cyklostezkou i s ohledem na alternativní spojení s areálem.

ROK:

2020

LOKACE:

Ostrava, Česká republika

Architekt:

David Kotek